News

Search the news

2021-10-14
Martijn
2 min. read

Machine richtlijn juist toepassen: redt levens

Regulatory

Voerrobot in de stal

Op 8 oktober heeft de Rechtbank een vonnis gepubliceerd over het niet goed uitvoeren van een risicobeoordeling van de Machine Richtlijn. 

Centrale vraag is de kwestie is: kun je strafrechtelijk worden vervolgd als je een risicobeoordeling niet goed uitvoert?

Het antwoord op de vraag is ‘Ja’. In deze kwestie werd een fabrikant (verdachte) van een voerrobot strafrechtelijk veroordeeld tot een geldboete van € 50.000,-, waarvan € 30.000,- voorwaardelijk. 

Wat is er gebeurd? 

Een fabrikant heeft een voerrobot verkocht aan een boerenbedrijf. Op de boerderij woonde een gezin met meerdere kinderen. De kinderen kwamen regelmatig in de stallen, ook als de boer niet in de stal was. Bij de risicobeoordeling van de voerrobot is er geen rekening mee gehouden dat kinderen in de stallen zouden komen en op de voerrobot zouden kunnen gaan meerijden. 

De rechtbank oordeelt dat het redelijk voorzienbaar is dat op een boerderij, waar ook een gezin woont, kinderen in de stal komen. Kinderen kan niet kwalijk genomen worden als ze toch spelen op plaatsen, waar ze niet mogen komen. Ook wanneer ze meerdere keren zijn gewaarschuwd. De fabrikant heeft deze situatie redelijkerwijs moeten voorzien, maar heeft geen maatregelen genomen om dit te voorkomen. 

Kortom: de fabrikant heeft een voerrobot verkocht die niet voldeed aan de veiligheidseisen als gevolg waarvan een kind om het leven is gekomen. Daarnaast is het verwijtbaar dat de fabrikant geen gebruiksaanwijzing heeft meegeleverd (wel verplicht), en heeft de fabrikant de toepasselijke normen onvoldoende toegepast (geen symbolen op het product geplaatst). Dat de fabrikant mondeling heeft gewaarschuwd, draagt er aan bij dat de fabrikant zich bewust was van de gevaarlijke situatie. 

Het hele vonnis is na te lezen via deze link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:5364

Advies

Voor elk product moet een technisch dossier worden aangemaakt. Uit dat dossier moet blijken dat het product voldoet aan alle toepasselijke productwetgeving. Een technisch dossier in ProductIP voldoet aan alle wettelijke eisen én geeft een lijst van wetgeving die volgens ons in ieder geval van toepassing is. Het uitvoeren van een risicobeoordeling hoort hier altijd bij. 

  1. Bij een risicobeoordeling moet je bekijken wat het redelijk voorzienbare gebruik is van het product. Hierbij moet je (dus) een redelijk voorzienbaar misbruik meenemen;
  2. Daarna moeten de gevaren en daarmee verband houdende gevaarlijke situaties vastgesteld worden;
  3. Hierna moet risico ingeschat worden voor elk geïdentificeerd gevaar en situatie;
  4. De risico’s moeten worden geëvalueerd en besluiten moeten worden genomen over de noodzaak van risico beperking;
  5. Laatste stap is het wegnemen van het gevaar, of het verkleinen van het risico van het gevaar door beschermende maatregelen.

Meer info?

Heb je meer info nodig over deze uitspraak, het maken van technische dossiers, toepasselijke productwetgeving of redelijk voorzienbaar gebruik? Onze experts staan klaar. 


Share this post via: