Handhaving - waar ligt de balans?

Slaan we te ver door? Wat is het plan achter regelgeving en handhaving? Hoe kan ogenschijnlijk de aanpak per toezichthouder verschillen, ook vergeleken met andere EU-landen? Regelmatig leiden discussies over dit soort zaken tot irritaties met een slechte sfeer als gevolg. Waar ligt de balans?

De Europese Raad spreekt eind 2018 over hoe markttoezicht er in de toekomst uit gaat zien. Op woensdag 7 november a.s. kunt u hier een directe bijdrage aan leveren.

Event is vol. Interesse in een vervolg of de uitkomst van dit event? Stuur een e-mail naar info@productip.com en wij houden u graag op de hoogte!

Waarom is een klein beetje lood in soldeer al een probleem terwijl we wel met lood mogen vissen?

ProductIP & Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigen u uit voor een discussie over handhaving

ProductIP en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigen u uit voor een speciaal Compliance Tuesday event dat u open en ongekend inzicht zal geven in de manier waarop de diverse toezichthouders dagelijks toezicht houden op producten om onder andere de veiligheid en gezondheid van de consument waarborgen. En tevens het gelijke speelveld tussen bedrijven met betrekking tot product compliance te bewaken. Er leven diverse vragen in de markt, bijvoorbeeld:

 • Hoe werkt markttoezicht precies?
 • Wat is het verschil tussen Douane en de andere toezichthouders?
 • Waarom wordt niet iedereen gecontroleerd? 
 • Waarom zijn er zoveel ‘cowboys’ in de markt en wordt daar ogenschijnlijk zo weinig aan gedaan? Dat leidt toch tot oneerlijke concurrentie?
 • Prosafe doet gericht onderzoek in de EU-markt. Telkens andere productgebieden. Hoe zit dat? Wie bepaalt deze keuzes? Wat is de consequentie als uw product daar negatief uitkomt?
 • Hoe komt het dat een en dezelfde Europese regel in lidstaten verschillend wordt uitgelegd?
 • Waarom vertrouwen inspecties in verschillende EU-landen niet op elkaars werkwijze en controles?
 • Wat is de rol van de testlaboratoria; worden die resultaten nu wel of niet erkend door de overheid? Wat is eigenlijk de waarde van de testrapporten van derde partijen? 
 • Wat kunt u doen als het testrapport compliance aantoont met de betreffende norm en de autoriteiten toch uw product van de markt afhalen?
 • Wat is het beleid van de diverse toezichthouders met betrekking tot de keuze van de inspectie of het audit type. Wat te doen met de bevindingen en wat zijn de gevolgen?
 • En als het dan toch misgaat, moet u dan altijd een terugroepactie starten? En als u maar 2% terugkrijgt; wat moet u dan?

De vertegenwoordigers van de diverse diensten staan open om elke vraag met betrekking tot product compliance beleid te beantwoorden én zijn bereid zijn om met u in discussie te gaan.

Rens de Jong (BNR) zal de sessie leiden.

Om een open discussie voor alle deelnemers te waarborgen, geldt voor deze discussie de Chatham House Rule:
"At a meeting held under the Chatham House Rule, anyone who comes to the meeting is free to use information from the discussion but is not allowed to reveal who made any comment. It is designed to increase openness of discussion."

 • Toegang Gratis. Inschrijven vooraf verplicht. Vol is vol.* 
 • Woensdag 7 november 2018
 • Zaal open vanaf 9 uur. Sessie van 9:30 tot 12:30
 • Raadszaal Gemeente Ede; Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede

Event is vol. Interesse in een vervolg of de uitkomst van dit event? Stuur een e-mail naar info@productip.com en wij houden u graag op de hoogte!


Share this post via: